Mecàniques fràgils - V -

Souvenir [CL]

Converses difuminades
entre reflexes que no són
els nostres.
El silenci és la petjada diària
en un camí que vam oblidar.

Comentaris