Suite Normanda: El camí

Camí...

Realitat borrosa

a velocitat constant.


Davant,

l’esperança o,

simplement,

el desconegut...


Darrera
el reflex nítid
dels somnis:

llunyans,

formosos,

impossibles...

Comentaris